Ақтөбе қаласының мәслихат
сайты

Заңнамаға қайшы келетін анықталган Ақтөбе қалалық мәслихатының шешімдері бойынша және олар бойынша Ақтөбе қалалық мәслихатымен қабылдаған немесе қабылданатын шаралар туралы ақпарат № 2 НЫСАН

Опубликовано: 24.06.2013

ПМ_Прилож№4_2