Ақтөбе қаласының мәслихат
сайты

Құқықтық мониторинг нәтижелері Ақтөбе қалалық мәслихатының шешімдері № 1 НЫСАН

Опубликовано: 24.06.2013

№/№

Мониторинг қорытындысы

Нормативтік құқықтық актілердің саны

1

2

3

1. Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілер 17
2. Заңнамаға қайшы келетін қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді талап ететін нормативтік құқықтық актілер: -
1) өзгерістер мен толықтырулар енгізу -
2) күші жойылған деп тану -
3) қолданылуын (немесе жекелеген нормасын) тоқтата тұру
4) жою
3. Құқық қолдану практикасында іске асырылуы тиімсіз, төмендегілерді талап ететін нормативтік құқықтық актілер: -
1) өзгерістер мен толықтырулар енгізу
2) күші жойылған деп тану
4 Ескірген, қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіруді талап ететін нормативтік құқықтық актілер: -
1) өзгерістер мен толықтырулар енгізу
2) күші жойылған деп тану
5 Заңнамаға қайшы келген, қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер: -
1) өзгерістер мен толықтырулар енгізу
2) күші жойылған деп тану -
3) қолданылуы (немесе жекелеген норма) тоқтатыла тұрған
4) жойылған
6 Құқық қолдану практикасында іске асырылуы тиімсіз, заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер: -
1) өзгерістер мен толықтырулар енгізу
2) күші жойылған деп тану
3) қолданылуы (немесе жекелеген норма) тоқтатыла тұрған
7 Ескірген, қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтірілген нормативтік құқықтық актілер: 5
1) өзгерістер мен толықтырулар енгізу
2) күші жойылған деп тану 5

С. Шынтасова

«__» __________ 2013 ж.